Quran

Gynhadledd Ar-lein Ryngwladol gyntaf Grŵp Ymchwil Ieithyddiaeth Goranaidd Prifys

Mae Grŵp Ymchwil Ieithyddiaeth Goranaidd Prifysgol Abertawe yn cynnal ei Gynhadledd Ar-lein Ryngwladol gyntaf erioed mewn cydweithrediad â Chanolfan Astudiaethau Islamaidd SOAS Prifysgol Llundain.

Mae’r digwyddiad cyntaf hwn yn dod ag arbenigwyr byd-eang mewn Ieithyddiaeth Goranaidd ynghyd.

Mae pynciau trafod yn cynnwys:

  • Pragmateg Goranaidd
  • Dadansoddiad semantig a geirfaol o themâu’r Coran mewn Dadansoddeg Disgwrs y Coran
  • Ymagweddau ieithyddol at gysondeb a chydlyniant yn y Coran
  • Ieithyddiaeth Testun y Coran
  • Gramadeg a Chystrawen yn y Coran a Tafsir
  • Ymagweddau digidol ac ystadegol at y Coran

Gweler rhaglen y gynhadledd am ragor o fanylion.

QLG International Conference Programme 2023

Neu cysylltwch â Dr Salwa El-awa, Cyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil Ieithyddiaeth Goranaidd

Rhannu'r stori