I’r rhai ohonoch sy'n gwneud y cyfan yn bosib

Gyda’ch haelioni, rydym yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’r genhedlaeth bresennol o fyfyrwyr ac i genhedlaeth y dyfodol, yn ystod eu hamser yn y brifysgol ac wrth eu paratoi ar gyfer dyfodol disglair. 

ni fyddem wedi gallu gwneud llawer o’n gwaith heb ein cefnogwyr

"Mae cael yr arian hwn yn y lle cyntaf mor bwysig gan mai dyma’r unig lwybr at driniaethau newydd a allai, o bosib, achub bywydau." - Dr Cronin

"Heb y Gronfa Caledi Myfyrwyr, fyddwn i ddim wedi cael lle i fyw " - Daniel Grove, Myfyriwr Seicoleg yn ei ail flwyddyn

"Mae’r ddwy ysgoloriaeth a dderbyniais i wedi fy ngalluogi a’m grymuso i barhau i ddilyn fy mreuddwydion a pharhau â’m haddysg " - Ian Wilson, Myfyriwr Peirianneg a Rheoli Busnes

Cewch eich Ysbrydoli