Coronafeirws: y diweddaraf

Trosolwg Canolfan

Rydym yn dîm aml- a rhyngddisgyblaethol o ymchwilwyr sy'n astudio anifeiliaid endocrinoleg ymddygiadol (gan gynnwys pobl). Mae'n gwaith yn groesfan ffisioleg, ymddygiad ac ecoleg. Rydym yn gweithio mewn labordai ac yn y maes, gan arbenigo mewn technegau dadansoddi hormonau anfewnwthiol. Mae diddordeb gennym mewn achosion a chanlyniadau, yn ogystal â gwerth ymaddasol ymddygiad a datblygiad a phrosesau atgenhedlu, gyda phwyslais cryf ar weithrediadau a mecanweithiau hormonaidd. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan.

 

 

Montage o luniau
crab