Gall cynlluniau mentora cymheiriaid helpu myfyrwyr newydd i ymgartrefu yn y brifysgol a myfyrwyr sy'n parhau â heriau newydd megis blwyddyn mewn diwydiant neu brosiect mawr. Mae mentoriaid fel arfer yn gweithio gyda grwpiau bach ar sail hyblyg, ac yn galluogi'r rhai sy'n cael eu mentora i ddysgu o brofiad myfyrwyr eraill.

Beth yw barn ein mentoriaid a’n menteion?

Oli, Mentor yn Ysgol y Gyfraith

“Gwobrwyol, hwyl, ffordd wych o ddatblygu sgiliau rhyngbersonol ac, yn gyffredinol, rwy'n teimlo fy mod i'n rhan bwysig o Ysgol y Gyfraith bellach.”

Paige, Mentor Ysgol y Gyfraith y flwyddyn gyntaf

"Mae wedi fy helpu, yn bendant, yn enwedig yn y gwaith cwrs ar gyfer eleni! Mae e-bostio rhywun yn y brifysgol, dim ond i ofyn cwestiwn sylfaenol, yn teimlo'n llawer rhy ffurfiol. Rwy'n ddiolchgar iawn am y cymorth a ddarparwyd gan bawb sy'n rhan o'r cynllun. Rwy'n meddwl ei fod yn wasanaeth gwych y dylai pynciau eraill ystyried ei ddarparu os nad ydynt yn gwneud hynny eisoes, er mwyn helpu pobl - rwy'n siŵr y byddai eu myfyrwyr nhw'r un mor ddiolchgar.”

Sut i drefnu cynllun mentora cymheiriaid

Eisiau bod yn fentor cymheiriaid?

Darllenwch ein llawlyfr ar gyfer mentoriaid er mwyn dysgu mwy.

Cyflwyniad i fentora cymheiriaid

Dyfarniad Mentora Cymheiriaid Prifysgol Abertawe