Gallwch ennyn diddordeb, cyffro a thynnu sylw at eich brand drwy ‘Brif’ gyfleoedd noddi a chyfleoedd noddi ‘Partner.’ Byddwch yn rhan o dwrnamaint Varsity Cymru i ddathlu canmlwyddiant y Brifysgol ym mis Ebrill 2020.

Pecynnau noddi sydd ar gael

Tystebau noddwyr Varsity Cymru 2019

Dell Technologies
Dell Technologies enjoying the shirt presentation at Varsity 2019

Dell Technologies - “Roedd Dell Technologies mewn partneriaeth â Circle IT wrth ein boddau’n noddi timau rygbi Varsity Prifysgol Abertawe yn 2019.

Roedd yn bleser mawr gweithio gyda’r tîm yn Abertawe ar y rhaglen noddi hon, a chawsom lawer o fanteision o’r bartneriaeth.

Gwnaethom fwynhau’r diwrnod ei hun a meithrin cysylltiad gwych â’r tîm dynion a menywod. Dymunwn bob llwyddiant i chi ar gyfer Varsity 2020.” - Steve Fowle, Cyfarwyddwr Cyfrifon (De-orllewin) Dell Technologies.

VARSITY CYMRU 2019 MEWN LLUNIAU

Varsity 2019