Ariel view of Swansea University's Bay Campus adjacent to Swansea Bay

10:00 – 15:30
Dydd Llun 18 Medi 2023
Y Neuadd Fawr, Campws y Bae Prifysgol Abertawe, SA1 8EP

Braslun o’r Agenda:

09:30Cyrraedd
10:00 Prifysgol Abertawe – Ein Gweledigaeth ar gyfer Chwaraeon
10:50  EGWYL
10:10

Trafodaeth Banel – Cipolwg ar rôl unigryw AU mewn Chwaraeon, o’r gymuned i’r elît

Cadeirydd: Brian Davies (Chwaraeon Cymru)

11:50 Prifysgol Abertawe – Enghreifftiau Partneriaeth
  • Nofio Cymru
  • Chwaraeon Cymru
  • Y Gweilch
12:30 CINIO
13:00 Sesiwn Grŵp 1
13:40  Sesiwn Grŵp 2
14:10  EGWYL
14:25

Trafodaeth Banel – Archwilio’r rôl bresennol y mae technoleg yn ei chwarae mewn chwaraeon

Cadeirydd: Dr Scott Drawer (Ysgol Millfield)

15:05

Sylwadau i gloi

15:15 Diwedd

Cliciwch yma i weld gwybodaeth fanwl am bob Sesiwn Ymneilltuo.