Am Y Neuadd Fawr

Lleoliad celfyddydau diwylliannol amlbwrpas ar gyfer y Brifysgol a'r gymuned ehangach gan gynnwys awditoriwm â 700 o seddi, darlithfeydd o’r radd flaenaf, ystafelloedd cyfarfod a chaffi hyfryd sy’n cynnig golygfeydd godidog dros Fae Abertawe.

Dyluniwyd y cyfleuster hwn gwerth £32m gan y pensaer byd-enwog Dr Demetri Porphyrios fel gofod amlbwrpas a’r gobaith yw y bydd yn ymestyn allan y tu hwnt i’r Brifysgol i’r gymuned ehangach.

Dyluniwyd y Neuadd Fawr i ddarparu cartref newydd i’r celfyddydau yn y Brifysgol; ac adeiladu ar gynigion presennol y celfyddydau diwylliannol sef theatr, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, crefft a sinema a ddarperir gan theatr Taliesin ar Gampws Parc Singleton.

Lleoliad cymunedol aml-bwrpas

Picnicking on the lawn behind the Great Hall during the British Gerontology Conference
Couple have their wedding photos taken on beach in front of Great Hall
Students on the SSSI
Awditoriwm Syr Stanley Clarke
On the terrace - GH Cafe