Preifatrwydd Data

Prifysgol Abertawe yw'r rheolydd data ac mae'n ymrwymedig i amddiffyn hawliau ymgeiswyr yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 y DU (Y Ddeddf) a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (Y Rheoliad). Mae gan Brifysgol Abertawe Swyddog Diogelu Data, a gallwch gysylltu ag ef drwy e-bostio Diogelu Data.

Lawrlwythwch Hysbysiad Preifatrwydd Data Ymgeiswyr Staff.

Gweler canllawiau pellach ar y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), gan gynnwys hawliau gwrthrychau data.

AMODAU A THELERAU CYFLOGAETH

Mae'r amodau a thelerau cyflogaeth ym Mhrifysgol Abertawe yn gymwys i'r holl benodiadau a wnaed gan y Brifysgol, ac er eich budd chi, dylech wybod y telerau cyffredinol yn ogystal â'r adrannau penodol sy'n gysylltiedig â datblygiad proffesiynol, y tu hwnt i waith, cyflogau, cyfnodau prawf, ymysg elfennau eraill sy'n cael effaith uniongyrchol ar eich cyflogaeth.

Os byddwch yn cael  anhawster  gweld y dogfennau hyn, neu os oes gennych ymholiadau ynglŷn â'u cynnwys, mae croeso i chi gysylltu ag aelod o'r Adran Adnoddau Dynol.