Institute of Life Science 1 internal Atrium view up.jpg
Dr Wendy Francis

Dr Wendy Francis

Darlithydd mewn Geneteg, Biocemeg a Gwyddorau Meddygol Cymhwysol., Biomedical Sciences

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
134
Llawr Cyntaf
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Darlithydd ym Mhrifysgol Abertawe ym maes addysgu estynedig yw Wendy. Mae’n gymrawd o’r Academi Addysg Uwch ac mae’n cyfrannu at ddysgu ac addysgu ar raglenni gradd BSc Gwyddorau Meddygol Cymhwysol, Ffarmacoleg Feddygol, (Meddygol) Geneteg a Biocemeg (Meddygol) a chyrsiau Meistr ôl-raddedig a addysgir. Wendy yw arweinydd Ymgysylltu a Phartneriaeth ac Uwch Fentor Academaidd ar gyfer y rhaglenni sydd wedi eu nodi uchod. Enillodd ei BSc mewn Gwyddorau Biofeddygol a PhD mewn bioleg bôn-gelloedd ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ei diddordebau ymchwil yn parhau i ganolbwyntio ar gymwysiadau bôn-gelloedd mewn meddygaeth atgynhyrchiol gyda’r bwriad o hybu atgyweirio meinwe, yn ogystal ag archwilio datblygiadau addysgegol i gefnogi dysgwyr trwy eu taith o fewn Addysg Uwch.

Meysydd Arbenigedd

  • Addysgeg
  • Bioleg cellog a moleciwlaidd
  • Geneteg a genomeg
  • Meddygaeth atgynhyrchiol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

PMGM11 Introduction to Human Genetics and Genomics, Genomic Medicine MSc. Cydlynydd Modiwl.

PM-358 Tissue Engineering and Regenerative Medicine, BSc in Genetics and/or Biochemistry: Cydlynydd Modiwl.