An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Dr Vivienne Rogers

Dr Vivienne Rogers

Uwch-ddarlithydd, Applied Linguistics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606737

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
238
Ail lawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae diddordebau ymchwil Vivienne yn perthyn i ddau brif faes seicoieithyddol a chaffael ail iaith:

Yn gyntaf, mae ganddi ddiddordeb yn y cysylltiad rhwng dysgu geirfa fel sbardun ar gyfer caffael nodweddion cystrawennol.

Yn ail, mae rôl dawn dysgu iaith a chof gweithredol wrth gaffael ail iaith dan gyfarwyddyd. I’r perwyl hwn, mae wedi bod yn gweithio ar ddatblygu profion dawn LLAMA gyda’r Athro Paul Meara (lognostics.co.uk).

Fel cyn-athrawes Ffrangeg ac Almaeneg, mae Vivienne hefyd yn awyddus i ddatblygu ei hymchwil o ran goblygiadau ymarferol ar gyfer addysgeg addysgu iaith.

Meysydd Arbenigedd

  • Caffael ail iaith
  • Cystrawen
  • Geirfa
  • Seicoieithyddiaeth
  • Y cysylltiad rhwng ymchwil caffael ail iaith ac addysgeg iaith
  • Ieithyddiaeth Corpws

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

Gwobr Athro Nodedig Prifysgol Abertawe (ELTA) – 2015