Mrs Sue Croft

Mrs Sue Croft

Darlithydd mewn Osteopatheg, Therapies

Cyfeiriad ebost

301
Trydydd Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Sue Croft yn Ddarlithydd mewn Osteopathi ac yn arweinydd modiwl ar gyfer Anatomeg a Ffisioleg Blwyddyn 1 a Biomecaneg blwyddyn 2. Goruchwyliwr traethawd hir a Mentor Clinigol

Yn gymrawd o AAU, mae ganddi raddau mewn Osteopathi, Osteopathi Paediatreg a Dylunio Diwydiannol.

Nofiwr o Sianel Lloegr ac yn ymwneud â sefydliad Nofio Cymru, yn gweithio i ddatblygu’r ystod o ddigwyddiadau Dŵr Agored yng Nghymru gyfan. Mae hyn wedi arwain at y gyfres gyntaf erioed o nofio o Gymru sy'n arwain at gyfres FINA International sydd wedyn yn arwain at gymhwyster Olympaidd.

Meysydd Arbenigedd

  • Atal Anafiadau Chwaraeon
  • Osteopathi Pediatreg
  • Anatomeg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Pediatreg

Nofio (pwll a Dŵr Agored)

Atal Anafiadau Chwaraeon

Cryfder a Chyflyru

Maethiad

Cydweithrediadau