Mrs Stephanie Green

Mrs Stephanie Green

Cydlynydd Datblygu Ymchwil ENRICH, Public Health

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Trosolwg

Ar ôl graddio o Brifysgol Caerfaddon yn 2011 gyda BSc (Anrh) mewn Seicoleg symudodd Steff i Fangor, Gogledd Cymru a chwblhau MSc yn Sylfeini Seicoleg Glinigol. Mae Steff wedi gweithio fel Cynorthwyydd Ymchwil i Brifysgol Bangor ers pum mlynedd gan gynnwys gyda'r Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia ar nifer o astudiaethau heneiddio a dementia gan gynnwys yr Astudiaethau Heneiddio Swyddogaeth Wybyddol.

Mae Steff wedi gweithio’n rhyngwladol fel Cynorthwyydd Ymchwil i Brifysgol Otago gan ddarparu cymorth ymchwil ar draws nifer o astudiaethau iechyd meddwl. Mae gan Steff ddiddordeb arbennig mewn datblygu ymchwil yn enwedig o fewn y boblogaeth oedolion hŷn ac mae'n arwain ar gydlynu rhwydwaith i hyrwyddo a hwyluso mwy o ymchwil mewn cartrefi gofal ledled Cymru.

Ochr yn ochr â'r rôl hon, cychwynnodd Steff ei hymgeisyddiaeth PhD yn llawn amser ym mis Hydref 2019. Pwrpas y PhD hwn yw archwilio rôl a datblygiad ymarfer rhwng cenedlaethau o fewn gofal cymdeithasol, gan gymryd persbectif byd-eang gyda ffocws penodol ar gyd-destun y DU a Chymru.

Meysydd Arbenigedd

  • Cartrefi Gofal
  • Ymchwil Gofal Cymdeithasol
  • Cyd-gynhyrchu
  • Gofal Rhwng Cenedlaethau