Dr Rachel Harrad

Dr Rachel Harrad

Darlithydd mewn Seicoleg, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602887

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Office - 715
Seithfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Rachel yn dysgu seicoleg blwyddyn gyntaf yn bennaf gan gynnwys dulliau ac ystadegau datblygu sgiliau academaidd a phroffesiynol, yn ogystal â goruchwylio prosiectau myfyrwyr y drydedd flwyddyn. Mae prosiectau myfyrwyr y drydedd flwyddyn yn aml yn cynnwys elfennau seiberpsycholeg fel ffactorau sy'n dylanwadu ar ymddygiad ar-lein a chanfyddiadau o'r hunan ar-lein. Gan gynnal ei chefndir fel nyrs oedolion gofrestredig, mae Rachel hefyd yn canolbwyntio ar ofal nyrsio a ffactorau cysylltiedig, mae'r diddordeb hwn yn sail i gydweithrediad rhyngwladol parhaus. Ar hyn o bryd mae Rachel yn gweithio gyda chydweithwyr i archwilio effaith Covid 19 ar les myfyrwyr.

Meysydd Arbenigedd

  • Seiberpsychology
  • Gwella'r ddarpariaeth gofal nyrsio
  • Ffactorau sy'n dylanwadu ar ofal nyrsio