Professor John Gammon

Yr Athro John Gammon

Cadair Bersonol, Nursing

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513154

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Ar hyn o bryd yr Athro Gammon yw Dirprwy Bennaeth (Arloesi ac Ymgysylltu) Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, rôl sy'n ysgwyddo'r cyfrifoldeb strategol o arwain datblygiad busnes y Coleg ym meysydd allweddol arloesi, ymgysylltu a datblygu sefydliadol. Mae ei rôl yn cynnwys prosiectau arloesi penodol, yn fewnol ac yn allanol, sy'n cyfrannu at gyflawni nodau strategol prifysgolion. Mae ei rôl yn cynnwys cydweithredu a gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid mewnol ac allanol, yn enwedig byrddau iechyd, a chyrff cyhoeddus a gwasanaethau proffesiynol eraill.

Mae gan yr Athro Gammon brofiad sylweddol mewn addysg uwch, gydag arbenigedd pwnc mewn atal a rheoli heintiau, rheoli gofal iechyd ac ymchwil. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys ymarfer rheoli heintiau, strategaethau ynysu, cydymffurfiaeth ymddygiadol o fewn cyd-destun clinigol, gwella ansawdd a llywodraethu gofal iechyd.

Mae wedi cael penodiadau Bwrdd cyhoeddus blaenorol ac ar hyn o bryd mae'n Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Coleg Addysg Bellach Sir Benfro ac mae ganddo hefyd brofiad o'r Bwrdd Gweithredol mewn cyd-destun masnachol.

Mae ganddo brofiad sylweddol o weithio i ddylanwadu a datblygu addysg gofal iechyd a pholisi iechyd gyda llywodraethau iechyd cenedlaethol a rhyngwladol, a gweithio gyda Chwmnïau Gofal Iechyd rhyngwladol yn cynghori ar ddyfeisiau meddygol a chynhyrchion gofal iechyd cysylltiedig. Mae gan yr Athro Gammon rwydweithiau personol helaeth, wedi'u hadeiladu dros yrfa glinigol ac academaidd hir, sy'n helpu i lywio ei feddwl, ei ymchwil, ei addysgu a'i ymddygiad proffesiynol. Tra’n nyrs yn ôl cefndir, yn arbenigo mewn atal a rheoli heintiau, mae wedi ymrwymo’n angerddol i werth gweithio ac addysg ryngddisgyblaethol.

Meysydd Arbenigedd

 • Atal Heintiau
 • Hylendid Llaw
 • Diogelwch Cleifion
 • Lles Seicolegol
 • Ynysu Ffynhonnell
 • Gwella Ansawdd
 • Llywodraethu Gofal Iechyd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rheoli a Llywodraethu Gofal Iechyd

 

Atal Heintiau

 

Ymchwil feintiol

 

Seicoleg Iechyd

 

Ymwrthedd Gwrthficrobaidd

Ymchwil

Ymchwil Gyfredol:

 • Atal Heintiau a Diwylliant Diogelwch Cleifion.
 • Lles Seicolegol: Effaith Rhagofalon Ynysu ar gyfer Cleifion a Staff Gofal Iechyd Yn ystod Pandemig COVID.
 • Arolwg Hinsawdd Lles a Gweithle Staff Gofal Iechyd.
 • Arolwg Gweithle Parafeddyg.
 • Ymarfer Hylendid Llaw ymysg Myfyrwyr Nyrsio.
Prif Wobrau

Mae'r Athro Gammon yn cydweithredu'n genedlaethol ac yn rhyngwladol. Ar hyn o bryd mae'n ymwneud â chydweithrediadau â chydweithwyr academaidd ym Mhrifysgol Swinburne a Phrifysgol RMIT ym Melbourne, Awstralia, a gyda byrddau iechyd yng Nghymru.