Mr Ioan Humphreys

Mr Ioan Humphreys

Swyddog Ymchwil, Therapies

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513301

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Office - 111
Llawr Cyntaf
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Ioan Humphreys yn Uwch Swyddog-Ymchwil ac yn Economegydd Iechyd. Mae’n Gydlynydd Ymchwil i’r Academi Iechyd a Lles yn Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe. Mae Ioan wedi gweithio ym maes ymchwil i wasanaethau iechyd am bedair blynedd ar ddeg ac mae wedi arwain sawl gwerthusiad gwasanaeth ac astudiaeth ymchwil. Hefyd mae wedi cyd-arwain sawl prosiect Economeg Iechyd ledled y DU.

Meysydd Arbenigedd

  • Economeg Iechyd
  • Ymchwil Feintiol
  • Dadansoddi Data
  • Ystadegau
  • Addysgu

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Economeg Iechyd

Dulliau Ymchwil

Ymchwil

Economeg Iechyd

Ymchwil i Wasanaethau Iechyd

Iechyd a Lles

Prif Wobrau

Enillydd Gwobr gan GIG Cymru 2019

 

Categori gwella iechyd a lles

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe; Cyngor Dinas Abertawe – ‘To Reduce Impact of Adverse Childhood Experiences in Penderi Cluster, Leading to Implementation and Review of ‘Primary Care Child and Family Wellbeing Service’’

 

Ysgrifennwyd y gwerthusiad ar y cyd â Gemma Northey o Iechyd Cyhoeddus Cymru