Dr Sophia Komninou

Dr Sophia Komninou

Lecturer of Public Health Nutrition, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295904

Dolenni Ymchwil
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Sophia yn ymchwilydd rhyngddisgyblaethol gyda chefndir ar Faeth a Deieteg gydag arbenigedd mewn Gordewdra a Rheoli Pwysau.

Mae ei gwaith PhD yn disgyn i faes Seicoleg Iechyd ac yn canolbwyntio ar effaith maeth cyn-geni ac arferion bwydo rhieni, yn bwydo llaeth ac yn diddyfnu, ar ymddygiad bwyta babanod a phlant bach. Yn fwy penodol, edrychodd ar sut mae llaeth ac arferion bwydo cyflenwol yn effeithio ar ganlyniadau, fel derbyn llysiau ac ymddygiad bwyta'n gynnar, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau.

Mae ei diddordeb ymchwil yn cynnwys arferion bwydo rhieni a datblygu blynyddoedd cynnar.

Ar hyn o bryd mae hi'n Ddarlithydd ar Iechyd Cyhoeddus Babanod a Phlant ym Mhrifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Bwydo Babanod
  • Diddyfnu
  • Ffurfio dewisiadau bwyd
  • Arferion bwydo rhieni