Ms Sara Galletly

Ms Sara Galletly

Darlithydd mewn Datblygiad Proffesiynol a Datblygu’r Gweithlu, Nursing

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
327
Trydydd Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Rwyf yn Nyrs Gofrestredig brofiadol (i Oedolion) ac rwyf wedi gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau gofal acíwt gan gynnwys ysbytai milwrol, y sector annibynnol a’r GIG.

Dros y 15 mlynedd diwethaf rwyf wedi cymryd rhan mewn prosiectau addysg a datblygu ynghylch dysgu sy’n seiliedig ar waith yn y GIG.

Ymunais â Phrifysgol Abertawe yn 2018 fel Darlithydd ac ar ôl hynny fel Cyfarwyddwr y Rhaglen MSc mewn Ymarfer Proffesiynol Uwch.

Meysydd Arbenigedd

  • Dysgu sy’n Seiliedig ar Waith
  • Dysgu Gydol Oes
  • Asesu sy’n seiliedig ar E-bortffolio