Dr Simon Read

Dr Simon Read

Cymrawd Ymchwil, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 1574

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Rwy'n wyddonydd cymdeithasol wedi'i leoli ar draws Canolfan Economeg Iechyd Prifysgol Abertawe ac Adran Iechyd y Cyhoedd, Polisi a Gwyddorau Cymdeithas. Mae fy niddordebau ymchwil yn amrywiol ac yn cynnwys dylanwadau diwylliannol ar agweddau ac ymddygiadau personol, yn ogystal â sut mae'r rhain yn gysylltiedig â materion heneiddio a'r lleoliad gofal iechyd. Mae prosiectau a chyhoeddiadau diweddar wedi canolbwyntio ar gyflwyno llwybrau clinigol newydd ar gyfer trin glawcoma, cadw at feddyginiaeth i'r rheini â dementia, gwasanaethau cymdeithasol, lles ac atal, syniadau am farwolaeth 'dda' a 'drwg', a'r gofal urddasol pobl hŷn mewn wardiau ysbyty acíwt a chartrefi gofal.

Meysydd Arbenigedd

  • Urddas a lles
  • Gofal iechyd / gwasanaethau cymdeithasol ac ymchwil
  • Ymlyniad meddyginiaeth
  • Ymchwil ansoddol
  • Newid ymddygiad
  • Ymchwil offthalmig
  • Heneiddio a phobl hŷn

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwyf wedi dysgu ar lefel israddedig a meistr gyda ffocws pennaf ar ddulliau ymchwil cymdeithasol yn y lleoliad gofal iechyd.

Ymchwil