Mr Stephen Buss

Mr Stephen Buss

Uwch-ddarlithydd mewn Osteopatheg, Therapies

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Graddiodd Stephen o’r Ysgol Osteopatheg Ewropeaidd gyda gradd Meistr integredig. Mae wedi cofrestru gyda'r Cyngor Osteopatheg Cyffredinol a chymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Mae arbenigedd Stephen ym maes gofal teulu - pediatreg, mamolaeth ac ymarfer cyffredinol, gan ddefnyddio Osteopatheg ac Ioga. Mae Stephen wedi bod yn dysgu Ioga ers 2004 ac ef yw Is-Bennaeth Sefydliad Victor ar gyfer Hyfforddi Athrawon Ioga. Mae'r profiad hwn yn dylanwadu ar Stephen yn ei agwedd addysgu a chyfannol tuag at gleifion.

Ar ôl graddio dychwelodd Stephen i'r Ysgol Osteopatheg Ewropeaidd i gynorthwyo Techneg Osteopatheg ar gyfer cyrsiau Israddedig a Rhyngwladol. Yn y gorffennol mae wedi ymarfer yng Nghaint ac yn Nulyn yng Nghanolfan Littlejohn cyn sefydlu ymarfer yng Nghymru.

Ar hyn o bryd, mae Stephen yn bennaeth rhaglen M.Ost blwyddyn 1, darlithydd ac arweinydd modiwl ar gyfer Sgiliau Osteopatheg blwyddyn 1, Cysyniadau ac Egwyddorion Osteopatheg a thiwtor clinig yn y Clinig Osteopatheg - Academi Iechyd a Lles a Glan yr Harbwr.

Meysydd Arbenigedd

  • Gofal Teulu
  • Cysyniadau ac Egwyddorion Osteopatheg
  • Mamolaeth
  • Ioga

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Gofal Teulu Cysyniadau ac Egwyddorion Osteopathig Mamolaeth

Ymchwil