Mrs Sharon Harvey

Athro Cyswllt, Nursing

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 518540

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Cymhwysodd Sharon Harvey fel nyrs ym 1996 a bu’n gweithio mewn gwasanaethau gofal dwys ledled De a Gorllewin Cymru cyn dod yn diwtor sgiliau clinigol ym Mhrifysgol Abertawe. Mewn dros 17 mlynedd mewn addysg uwch a bellach yn Athro Cysylltiol, mae Sharon wedi ymgymryd â nifer o rolau gan gynnwys: arweinydd tîm nyrsio oedolion, cyfarwyddwr rhaglen yr MA mewn Addysg ar gyfer y Proffesiynau Iechyd ac yn ddiweddarach Dirprwy Bennaeth Dysgu ac Addysgu Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae Sharon yn angerddol am sicrhau profiad dysgu myfyrwyr o ansawdd uchel ac mae wedi bod yn ymwneud â datblygu cwricwla ar gyfer nifer o raglenni gan gynnwys y MA Addysg ar gyfer y Proffesiynau Iechyd a'r rhaglen Nyrsio MSc (Cyn-gofrestru) sef y cyn-gofrestru ôl-raddedig cyntaf. rhaglen nyrsio yng Nghymru. Roedd datblygu'r rhaglenni hyn yn cynnwys gweithio ar lefel grŵp gweithredol a llywio gan weithio gyda chyrff proffesiynol i sicrhau datblygiad rhaglenni o ansawdd uchel.

Meysydd Arbenigedd

 • Egwyddorion, Damcaniaethau a Dulliau Dysgu ac Addysgu
 • Ymchwil ac Ysgoloriaeth Addysgeg
 • Sgiliau Nyrsio Sylfaenol
 • Dulliau Cymysg
 • Ymchwil Astudiaeth Achos
 • Nyrsio
 • Nyrsio Gofal Critigol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
 • Egwyddorion, Damcaniaethau a Dulliau Dysgu ac Addysgu
 • Sgiliau Nyrsio Sylfaenol
 • Egwyddorion a Dulliau Ymchwil
 • Sgiliau Nyrsio Gofal Critigol
Ymchwil Prif Wobrau