Miss Sharon Sylvester

Miss Sharon Sylvester

Tiwtor mewn Osteopatheg, Therapies

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 1858

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
316
Trydydd Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Graddiodd Sharon yn 2011 o Brifysgol Oxford Brookes gyda BSc (Anrh) Osteopatheg. Mae hi wedi cofrestru gyda'r Cyngor Osteopatheg Cyffredinol ac yn aelod o'r Sefydliad Osteopatheg. Arbenigedd Sharon yw ymarfer cyffredinol gan ddefnyddio Osteopatheg a Pilates. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn defnyddio ymarfer corff i gynorthwyo adferiad y claf a gwella iechyd. Mae hi'n athrawes Pilates cymwys ac yn athrawes gofrestredig Sefydliad Pilates a Ffisiotherapi Awstralia. Mae Sharon yn rhedeg ei phractis ei hun yng Nghymru ac yn gweithio yn y Brifysgol yn rhan amser fel tiwtor clinig yn y Clinig Osteopatheg. Mae Sharon yn mwynhau helpu myfyrwyr i ddatblygu fel myfyrwyr Osteopathiaid gan symud ymlaen yn eu taith i ymarfer annibynnol.