An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
A head shot of Rhys Jones

Dr Rhys Jones

Uwch-ddarlithydd, Media

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513098

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
123
Llawr Cyntaf
Technium Digidol
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Rhys Jones yn cydlynu'r MA Cyfryngau Digidol ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'n dysgu ar fodiwlau ôl-raddedig ac israddedig yn y cyfryngau a chyfathrebu. Mae'n arbenigo mewn theori cyfryngau ac yn dod â'i arbenigedd ymarferol fel ymchwilydd a rhaglennydd i'w ddysgu.

Mae'n ymchwilio i dechnolegau ar adegau cynnar yn y broses o’u derbyn (neu beidio) i fewn i gymdeithas. Mae wedi cyhoeddi ar hanes a statws presennol yr iaith Gymraeg ar-lein, a’r ffordd y dychmygwyd y rhyngrwyd mewn papurau newydd yn gynnar yn y 1990au.