An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Dr Richard Robinson

Dr Richard Robinson

Athro Cyswllt, English Literature

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602796

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
210
Ail lawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Richard Robinson yn Athro Cyswllt yn yr Adran Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol. Ei faes yw llenyddiaeth yr 20fed ganrif a llenyddiaeth gyfoes, gyda diddordeb arbennig mewn moderniaeth a’i dylanwad, Astudiaethau Gwyddelig, astudiaethau ffiniau (yn benodol, argraffiadau o Ganol Ewrop), ac agweddau ar ffilm a ffuglen Eidalaidd. Mae’n awdur dau fonograff, Narratives of the European Border: A History of Nowhere (Palgrave, 2007) a John McGahern and Modernism (Bloomsbury, 2017). Mae wedi cyhoeddi’n eang ar awduron fel Kazuo Ishiguro, James Joyce, Italo Svevo, Rebecca West a John McGahern, ac mae wrthi’n datblygu prosiect cydweithredol ar arddull, o’i ystyried yn gysyniad mewn beirniadaeth lenyddol, theori ac athroniaeth. Ar hyn o bryd mae’n cyd-olygu rhifyn arbennig o Textual Practice (gyda Dr Barry Sheils ar y pwnc ‘The Contemporary Problem of Style’, lle mae’n ystyried croestoriad arddull a thafodiaith yng ngwaith Elena Ferrante. Mae Richard wedi goruchwylio cwblhad nifer o raddau doethuriaeth, ac mae’n croesawu prosiectau pellach yn y meysydd arbenigol uchod. Ef oedd Cyfarwyddwr Rhaglen yr Adran yn ddiweddar ac mae wedi bod yn Swyddog Arholiadau a Swyddog Derbyn.

Meysydd Arbenigedd

  • Ysgrifennu Modern a Chyfoes yn Saesneg, gan gynnwys Kazuo Ishiguro
  • Astudiaethau Gwyddelig, gan gynnwys James Joyce a John McGahern
  • Astudiaethau ffiniau, gyda diddordeb arbennig mewn argraffiadau o Ganol Ewrop
  • Theorïau arddull
  • Llenyddiaeth Eidalai

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

John McGahern and Modernism (Bloomsbury, 2017)

Narratives of the European Border: A History of Nowhere (Palgrave, 2007)

Erthyglau cyfnodolion a thraethodau llyfrau:

‘“Not Even a Shadow of Violence”: Undead History in John McGahern’s Anglo-Irish Stories’, yn Assessing a Literary Legacy: Essays on John McGahern, gol. Eamon Maher a Derek Hand (Cork: Cork University Press, 2019)

‘The Violation of Style: Englishness in Edward St Aubyn’s Patrick Melrose novels’, cyd-awdur gyda Barry Sheils, Textual Practice 29:6 (2015) 1-22

‘An Umbrella, a Pair of Boots and a “Spacious Nothing”: McGahern a Beckett’, yn Irish University Review, Cyfrol 44: 2 (Hydref/Gaeaf 2014) 323-40

‘That Dubious Enterprise, the Irish Short Story: Dubliners and The Untilled Field’, yn James Joyce and the Nineteenth Century, gol. John Nash (Cambridge University Press, 2013)

‘The Modernism of Ian McEwan’s Atonement’, Modern Fiction Studies, 56:3 (Hydref 2010) 473-95

‘“The Dangerous Edge of Things”: Geopolitical Bodies and Cold War fiction’, yn Conflict, Nationhood and Corporeality in Modern Literature: Bodies-at-War, gol. Petra Rau (Palgrave Macmillan, 2010), tud. 185-204

‘“To Give a Name, Is that Still to Give?” Footballers and Film Actors in Kazuo Ishiguro’s The Unconsoled’, yn Contemporary Critical Perspectives: Kazuo Ishiguro, gol. Sean Matthews a Sebastian Groes (Continuum, 2009), tud. 67-78

‘Nowhere, in Particular: Kazuo Ishiguro’s The Unconsoled and Central Europe’, yn Critical Quarterly, 48:4 (2006) 107-30

‘Buckley in a General Russia: Finnegans Wake and Political Space’, yn Joyce in Trieste: An Album of Risky Readings, gol. Sebastian D.G. Knowles, Geert Lernout a John McCourt (University Press of Florida, 2007), tud. 170-87

‘From Border to Front: Italo Svevo’s La Coscienza di Zeno and International Space’, yn Journal of European Studies, 36:3 (2006) 243-68