An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite

Dr Robert Penhallurick

Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd, Humanities and Social Sciences
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rob Penhallurick yw awdur Studying the English Language (Palgrave Macmillan), Studying Dialect (Palgrave Macmillan), cyd-awdur Welsh English (De Gruyter) a golygydd Debating Dialect (Gwasg Prifysgol Cymru). Mae’n ysgrifennu llyfrau esboniadol a dehongliadol, traethodau ac erthyglau ar wahanol fathau o Saesneg, hanes Saesneg a theori ieithyddol. Mae Rob yn gyfrannwr i New Cambridge History of the English Language, y Mouton World Atlas of Variation in English, yr Electronic World Atlas of Varieties of English (https://ewave-atlas.org), Language in the British Isles (Cambridge University Press), y Penguin Atlas of British & Irish History, a’r Varieties of English Handbook (De Gruyter). Mae wedi gweithio ar bedwar o arolygon tafodieithol mawr Ewrop (BBC Voices, Atlas Linguarum Europae, yr Arolwg o Dafodieithoedd Saesneg, a’r Arolwg o Dafodieithoedd Eingl-Gymreig), ac ef yw’r arbenigwr blaenllaw ar fathau o Saesneg Cymreig, gan ysgrifennu llawer o draethodau a dau fonograff ar y pwnc.

Meysydd Arbenigedd

  • Mathau o Saesneg
  • Hanes y Saesneg
  • Tafodieitheg
  • Saesneg Cymreig