A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching into the horizon.
Professor Gwynedd Parry

Yr Athro Gwynedd Parry

Athro, Cymraeg

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604078

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yr Athro Parry yw Pennaeth Adran y Gymraeg. Mae’n ysgolhaig ac yn fargyfreithiwr, gyda’i ddiddordebau ymchwil yn ymgysylltu’r gyfraith â hanes ac iaith, ac yn enwedig yng nghyd-destun Cymru a'r Gymraeg. Mae ganddo record hir o gyhoeddiadau ysgolheigaidd, gan gynnwys monograffau, erthyglau a chyfraniadau at gasgliadau wedi'u golygu. Mae wedi gwasanaethu ar sawl pwyllgor cenedlaethol, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â'r Gymraeg, gan gynnwys Panel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg, Cyngor Partneriaeth y Gymraeg Llywodraeth Cymru, a Bwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwyf yn dysgu’r modiwlau hyn: Statws y Gymraeg, Cyfraith Hywel, Hawliau Iaith yn y cyd-destun Rhyngwladol a’r Gymraeg, Datganoli a’r Gyfraith.

Rwyf yn Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau