a photo of Singleton campus with the view of the Singleton park and sea

Dr Ryan Sweet

Darlithydd, Classics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602350

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

112
Llawr Cyntaf
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Ryan Sweet yn Ddarlithydd yn y Dyniaethau ac yn Gyfarwyddwr y Flwyddyn Sylfaen ar gyfer Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Mae’n arbenigwr mewn astudiaethau anabledd llenyddol a diwylliannol ac mae ei lyfr cyntaf, am y syniadaeth y tu ôl i rannau corff prosthetig ym Mhrydain ac yn America yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif gynnar, dan gytundeb gyda Palgrave Macmillan i’w gyhoeddi ar sail mynediad agored. Yn ddiweddar, mae Ryan wedi dechrau ar y gwaith o ddatguddio hanes diwylliannol cyfoethog prosthesisau ar gyfer anifeiliaid. Ymddangosodd ar Bargain Hunt ar BBC One ym mis Gorffennaf 2019 er mwyn rhoi gwybodaeth arbenigol am goes bren dafad o’r ugeinfed ganrif gynnar.

Yn gysylltiedig â’i ddiddordebau ymchwil, sy’n canolbwyntio ar gysyniadau o hygyrchedd a chynhwysiant, mae Ryan yn ymroddedig iawn i ehangu cyfranogiad mewn Addysg Uwch. Fel y gŵr cyntaf yn ei deulu dosbarth gweithiol o gefn gwlad Cernyw i ennill gradd, ar ôl cwblhau ei BA (Hons), ei MA, a’i radd doethur (i gyd yn Saesneg) ym Mhrifysgol Caerwysg, aeth Ryan ymlaen i chwarae rôl allweddol wrth lunio ac arwain Blwyddyn Sylfaen lwyddiannus iawn yn y Dyniaethau ym Mhrifysgol Plymouth (2018-2020) cyn dechrau ei swydd yn Abertawe ym mis Mehefin 2020. Mae Ryan yn frwdfrydig am alluogi myfyrwyr o gefndiroedd annhraddodiadol a/neu wedi’u difreinio i ffynnu yn y brifysgol.

Mae Ryan yn cyfrannu at yr adnodd ar-lein a adolygir gan gymheiriaid Nineteenth-Century Disability: Cultures and Contexts ac mae’n aelod o Ganolfan Ymchwil y Dyniaethau Meddygol (MHRC) yn Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Hanes diwylliannol a llenyddol prosthesisau
  • Cynrychioliadau o anifeiliaid “anabl”
  • Astudiaethau Fictoraidd
  • Astudiaethau anabledd
  • Dyniaethau meddygol
  • Blynyddoedd Sylfaen yn y Dyniaethau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Ryan yn addysgu ar draws y dyniaethau ar gyfer y flwyddyn Sylfaen, gan ganolbwyntio’n bennaf ar y sgiliau astudio, y meddylfryd, a’r hyder y mae eu hangen er mwyn llwyddo ar lefel israddedig. Mae’r flwyddyn Sylfaen yn y Dyniaethau yn Abertawe yn rhan o flwyddyn gyntaf y llwybrau gradd canlynol:

Astudiaethau Americanaidd
Hanes yr Henfyd
Gwareiddiad Clasurol
Y Clasuron
Addysg
Eifftoleg
Saesneg
Llenyddiaeth Saesneg gydag Ysgrifennu Creadigol
Llenyddiaeth Saesneg
Hanes
Cysylltiadau Rhyngwladol
Y Cyfryngau a Chyfathrebu
Astudiaethau Canoloesol
Gwleidyddiaeth
Cysylltiadau Cyhoeddus a'r Cyfryngau
Rhyfel a Chymdeithas

Yn y sefydliadau lle bu Ryan yn gweithio gynt (Prifysgol Caerwysg, Prifysgol Bath Spa, a Phrifysgol Plymouth), bu’n addysgu ym mhob lefel o Addysg Uwch (o’r flwyddyn israddedig gyntaf hyd at ymchwil ôl-raddedig).

Prif Wobrau Cydweithrediadau