Dr Ruth Hopkins

Dr Ruth Hopkins

Uwch-ddarlithydd, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606252
114
Llawr Cyntaf
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Uwch-Ddarlithydd mewn Iechyd Cyhoeddus yn yr Adran Polisi Iechyd y Cyhoedd a Gwyddorau Cymdeithas yw Ruth.

Cyn myned y byd academaidd, bu Ruth yn gweithio ym maes Iechyd yr Amgylchedd, yn bennaf o fewn disgyblaethau tai, diogelu'r amgylchedd ac iechyd y cyhoedd. Dyfarnwyd PhD i Ruth yn 2016. Yn dwyn y teitl ‘The contrapuntal action of ICT’s on a new three-dimensional conceptual model of harmonious ageing in place’, mae hi’n parhau i fod â diddordeb mewn TGCh a thechnolegau cynorthwyol. Yn fwy diweddar mae ei meysydd ymchwil yn fwy eclectig. Mae Ruth yn ymwneud ag ymchwil sy'n canolbwyntio ar ymarfer pedagogaidd, a chynrhon mewn digramennu clwyfau.

Ruth yw Cyfarwyddwr Rhaglen Ôl-raddedig yr MSc Hybu Iechyd y Cyhoedd a Hybu Iechyd; rhaglen sy'n denu myfyrwyr o gefndiroedd iechyd meddygol ac iechyd economaidd cymdeithasol.

Mae Ruth yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol Iechyd y Cyhoedd, yn Gymrawd Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd ac yn Ymarferydd Iechyd yr Amgylchedd Siartredig. Mae gan Ruth gymhwyster addysgu Ôl-raddedig ac mae'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Wedi gweithio mewn cymunedau diwylliannol amrywiol, daw Ruth â chyfoeth o brofiad sy'n herio lluniadau 'traddodiadol' o hybu iechyd, iechyd y cyhoedd a diogelu iechyd, gan gyflwyno myfyrwyr yn y maes hwn i gysyniadau sy'n ymwneud â defnyddio marchnata cymdeithasol, cyfryngau torfol a thechnolegau digidol i gael effaith newid ymddygiad a sicrhau gwelliannau iechyd. Cyflwynodd Hybu Iechyd mewn Poblogaethau Amlddiwylliannol i gwricwlwm Iechyd y Cyhoedd a Hybu Iechyd a daw â gwybodaeth a phrofiad o ddarparu iechyd y cyhoedd a hybu iechyd o safbwynt byd-eang i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd mewn grwpiau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. 

Meysydd Arbenigedd

  • Iechyd y Cyhoedd
  • Diogelu Iechyd
  • Hyrwyddo Iechyd
  • Iechyd yr Amgylchedd
  • Hybu Iechyd mewn Poblogaethau Amlddiwylliannol
  • Gerontoleg
  • Ymarfer Addysgeg