An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Dr Michael Bresalier

Dr Michael Bresalier

Darlithydd mewn Hanes Meddygaeth, History

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513203

Dolenni Ymchwil

137
Llawr Cyntaf
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy’n ddarlithydd mewn hanes meddygaeth, gydag arbenigedd yn agweddau cymdeithasol, diwylliannol, economaidd a byd-eang iechyd a chlefydau yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif. Cefais fy hyfforddi mewn hanes cymdeithasol (Prifysgol Ottawa) astudiaethau amgylcheddol (Prifysgol York, Toronto), a hanes ac athroniaeth gwyddoniaeth (Caergrawnt). Cyn ymuno â'r Adran, roeddwn yn Gymrawd Ymchwil Wellcome yn yr Adran Hanes, Coleg y Brenin Llundain a chyn hynny roedd gen i swyddi ymchwil ac addysgu yn y Coleg Imperial, Prifysgol Manceinion a Phrifysgol Bryste. 

Meysydd Arbenigedd

  • Epidemigau a heintiau yn y byd modern
  • Hanes byd-eang meddygaeth fodern
  • Anifeiliaid mewn meddygaeth fodern
  • Safbwyntiau hanesyddol ar achosion ac atebion i newyn
  • Hanes iechyd rhyngwladol
  • Meddygaeth, clefydau ac ymerodraeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Hanes meddygaeth fodern, 1790 - presennol

Clefydau mewn hanes

Meddygaeth wladychol, ôl-wladychol a byd-eang

Anghydraddoldebau iechyd a meddygaeth

Cyrff meddygol modern

Geowleidyddiaeth newyn a dyneiddiaeth

Canlyniadau cymdeithasol, ecolegol a gwleidyddol y 'chwyldro da byw'

Ymchwil Cydweithrediadau