Athrofa Gwyddorau Bywyd 1
Mr Matthew Lawrence

Mr Matthew Lawrence

Technolegydd Arloesi, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Haemerolegydd yw Matthew. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar droi gwybodaeth dechnegol o'r gwyddorau peirianneg/ffisegol yn ddatblygiadau ym maes technoleg gofal iechyd. Dros y 10 mlynedd diwethaf mae wedi gweithio mewn amgylchedd clinigol sy'n pontio'r bwlch rhwng iechyd, gwyddoniaeth a pheirianneg.

Mae Matthew yn uwch ymchwilydd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ac yn rheolwr labordy yng Nghanolfan Ymchwil Meddygaeth Frys Cymru ym Mhrifysgol Abertawe yn Ysbyty Treforys. Roedd astudiaethau ôl-raddedig gwreiddiol Matthew mewn peirianneg fiocemegol ac roedd ei astudiaethau ôl-raddedig yn canolbwyntio ar gymhwyso ac astudio peirianneg fiofeddygol.

Meysydd Arbenigedd

  • Rheoleg
  • Haemorheoleg
  • Profion tolcheniad
  • Moeseg Ymchwil
  • Llywodraethu Ymchwil
  • Cynllunio astudiaethau
  • Haemostasis

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rheoleg a Haemorheoleg (Ôl-raddedig)

Technegau Diagnostig Meddygol (Israddedig)

Themâu a thechnegau cyfoes mewn gwyddorau meddygol (Israddedig)

Tolcheniad a Haemostasis (Israddedig)

Moeseg a Llywodraethu Ymchwil (Ôl-raddedig)

Ymchwil

Nodweddu nodweddion ceulo mewn strôc a ffibriliad atrïaidd gan ddefnyddio technegau haemorheolegol. 

Monitro paramedrau haemorheolegol yn ystod ymarfer corff mewn strôc. 

Monitro paramedrau haemorheolegol yn ystod ymarfer corff mewn cleifion gorbwyseddol. 

Monitro paramedrau haemorheolegol mewn rhag-amodau isgemig mewn strôc.

Datblygu synhwyrydd Ph newydd mewn gwaed. 

Ymchwilio i thrombogenedd mewn canser yr ysgyfaint gan ddefnyddio technegau haemorheolegol newydd. 

Cydweithrediadau

Yr Athro PA Evans (Prifysgol Abertawe). Lleoliad: Abertawe (2018-2020)

Yr Athro Y Hellsten (Prifysgol Copenhagen). LleoliadCopenhagen (2019-2020)

Yr Athro Y Hellsten (Prifysgol Copenhagen). Lleoliad: Copenhagen (2019-2020)

Yr Athro Y Hellsten (Prifysgol Copenhagen). Lleoliad: Copenhagen (2019-2020)

Yr Athro Owen Guy (Prifysgol Abertawe). Lleoliad: Abertawe (2019-2021)

Yr Athro Simon Noble (Prifysgol Caerdydd). Lleoliad: Abertawe a Chasnewydd (2019-2022)