Dr Lewis Francis

Dr Lewis Francis

Athro Cyswllt, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602716

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Francis yn Athro Cysylltiol yn yr Ysgol Feddygaeth, yn y Grŵp Ymchwil Bioleg Atgenhedlu ac Oncoleg Gynaecolegol, lle mae'n arwain rhaglenni ymchwil Bioffiseg ac Epigeneteg y grŵp. Mae Lewis wedi datblygu dulliau ymchwil biocemegol a bioffisegol ar gyfer ymchwilio i feinweoedd, celloedd ac ymchwil foleciwlaidd at ddiben dadansoddiad celloedd a moleciwlaidd mewn meddygaeth atgenhedlu ac aildyfu ddynol. Drwy archwilio heterogenedd cellol mewn micro-amgylcheddau meinweoedd, mae ymchwil Lewis yn ceisio nodi poblogaethau celloedd penodol ar gyfer targedu therapiwtig drwy systemau cyflwyno cyffuriau uwch. Drwy fabwysiadu modelau ffenoteip ar gyfer clefydau penodol mewn systemau sy’n defnyddio llinellau celloedd a systemau sy'n seiliedig ar gelloedd cleifion, mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar archwilio mynegiant biofarcwyr, rhwydweithiau rheoleiddio genynnau a rhyngweithiadau matricsau celloedd mewn meinweoedd penodol. Lewis hefyd yw cyfarwyddwr rhaglen ar gyfer y radd MSc mewn Nanofeddygaeth a Chyfarwyddwr ACNM yr Ysgol Feddygaeth a chyfarwyddwr prosiect CALIN.

Meysydd Arbenigedd

  • 1. Bioffiseg celloedd a moleciwlaidd
  • 2. Microsgopeg a nodweddu cydraniad uchel
  • 3. Bioleg Atgenhedlu ac Oncoleg Gynaecolegol
  • 4. Genomeg ac epigenomeg
  • 5. Bioleg glycoprotein
  • 6. Biowybodeg, dysgu peirianyddol a'r rhyngwyneb â deallusrwydd artiffisial

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Lewis yw cyfarwyddwr rhaglen ar gyfer y radd MSc mewn Nanofeddygaeth â chyfrifoldeb am fyfyrwyr MSCi Geneteg a Biocemeg. Mae'n darlithio ar amrywiaeth eang o gyrsiau israddedig (Dadansoddi Genetig, Geneteg Feddygol, Peirianneg Feddygol a Metaboledd Carbohydradau.

Ymchwil

Gan ddefnyddio'r rhwydweithiau a sefydlwyd gan y Grŵp Bioleg Atgenhedlu ac Oncoleg Gynaecolegol yn PABM, mae Lewis yn ymdrechu i ddarparu modelau cynhyrchiant uchel, yn seiliedig ar gelloedd cleifion, ar gyfer profi a dadansoddi cyffuriau, gan ryngwynebu ag ymagweddau biotechnoleg uwch. Mae'r ymagweddau hyn yn berthnasol hefyd i'r systemau modelu ar sail meinweoedd cyfan anifeiliaid a ddefnyddir i nodi ymagweddau atgyweirio uwch ar gyfer clefydau dirywiol megis osteoarthritis. Mae’n ymwneud yn sylweddol â datblygu ymagweddau mathemategol uwch ac offer meddalwedd at ddiben nodi a dadansoddi tueddiadau cydberthynol mewn mecanobioleg (topograffegol a mecanyddol) celloedd mawr (ar sail fflworoleuedd) a dadansoddi data o ymchwil epi-genomeg.

Prif Wobrau

2016. Cymrawd Ymchwil Gwadd Derek Brewer, Prifysgol Caergrawnt, Coleg Emmanuel

2013. Athro Gwadd Cyfnod Penodol, Biocemeg a Bioleg Celloedd, Prifysgol RICE, Houston, Tecsas

Cydweithrediadau

Yr Athro Cindy Farach-Carson, Cyfarwyddwr Ymchwil Glinigol a Throsi, Prifysgol Tecsas, y Ganolfan Gwyddor Iechyd yn Houston

Yr Athro Dan Carson, Prifysgol RICE, Houston, Tecsas

Dr Francesca Taraballi, Sefydliad Ymchwil Methodistaidd Houston, Tecsas

Dr Fatima Merchant, Coleg Technoleg, Prifysgol Houston, Tecsas

Yr Athro Clemens Kaminski, Adran Peirianneg Gemegol a Biotechnoleg, Prifysgol Caergrawnt

Dr Robert Henderson, Ffarmacoleg, Prifysgol Caergrawnt

Yr Athro Frank Barry, REMEDI, Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Galway

Dr Matthew Cumming, Ymchwil Planhigion a Bwyd, Seland Newydd

Dr Laurent Charlet, Prifysgol Grenoble Alpes, Ffrainc

Dr Oomenn P Oomenn, Cyfadran Meddygaeth, Prifysgol Tempere, y Ffindir

Partneriaethau Diwydiannol o Bwys â:  Porvair; Axis Bio; GSK; Bruker-nano; Reneuron; GE ac eraill.