Dr Jonathan Mullins

Dr Jonathan Mullins

Athro Cyswllt, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513569

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Swyddfa Academaidd - 135
Llawr Cyntaf
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Jonathan yn arbenigwr ym maes cyfrifo strwythur, gweithrediad a rhyngweithiadau proteinau (derbynyddion, cludyddion, ensymau etc.) ar raddfa genom/proteom cyfan, a chysylltu hyn ag iechyd ac afiechyd  a darganfod cyffuriau. Mae'n arwain grŵp ymchwil a chwmni deillio yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, gan weithio ar ymchwil academaidd ac ymchwil a datblygu masnachol arloesol ym maes biowybodeg strwythurol. Nod y prosiectau hyn yw datrys amrywiaeth eang o broblemau biolegol, gan gynnwys prosiect cyfredol a ariennir gan Innovate UK â'r  nod o ddatblygu platfform sgrinio cyffuriau gwrthfeirysol ar gyfer Covid-19. Mae'r ymchwil yn achub y blaen ar y feirws drwy fodelu amrywiolion a newidiadau strwythurol damcaniaethol, gan dargedu straeniau newydd cyn iddynt ddigwydd.

Meysydd Arbenigedd

  • • Biowybodeg Strwythurol
  • • Deallusrwydd Artiffisia
  • • Uwchgyfrifiadura
  • • Darganfod Cyffuriau
  • • Datblygu Platfformau
  • • Ymchwil Data Iechyd
  • • Covid-19

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Jonathan yn darlithio ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion (biocemeg, metaboledd, geneteg, ffisioleg a phatholeg foleciwlaidd - yn enwedig mewn perthynas â'r coluddyn, ac mae'n arwain y thema Maeth). Mae hefyd yn addysgu ar y rhaglen Cydymaith Meddygol (endocrinoleg), y cwrs BSc mewn Geneteg/Biocemeg (biowybodeg) a'r BSc mewn Gwyddorau Meddygol Cymhwysol (niwroendocrinoleg) ac mae'n goruchwylio prosiectau’r drydedd flwyddyn ar gyfer y cyrsiau hynny. 

Ymchwil

Mae gan Jonathan rwydwaith cydweithredu rhyngwladol sy'n canolbwyntio ar ymchwiliadau cyfrifiadol i strwythur a gweithrediad proteinau. Mae ei brosiectau diweddar gyda diwydiant yn cynnwys prosiectau arloesol gyda Gweinidogaeth Amddiffyn y DU, Unilever plc, Air Liquide, NC3Rs a'r GIG. Mae llawer o gyhoeddiadau mewn cyfnodolion wedi deillio o'r gwaith i ddatblygu algorithmau a meddalwedd rhagfynegi strwythurol a docio moleciwlaidd, ac mae'r ymagwedd Dilyniant-Strwythur-Gweithrediad-Ffenoteip a fu'n elfen o lawer o astudiaethau wedi darparu dilysiad ymarferol o'r piblinellau modelu strwythurol mewn ymchwil fiofeddygol a darganfod cyffuriau.

 

Yn y blynyddoedd diweddar, mae ei dîm wedi datblygu'r platfform Human3DProteome (https://human.3dproteome.swan.ac.uk/), sef y dechnoleg gyntaf i gynnig proses darganfod arweiniol, penagored, ar sail strwythur; proffilio ffarmacoleg a sgrinio am docsicoleg ar gyfer pob protein yn y corff dynol, gan gynnwys strwythurau moleciwlaidd 3D ar gyfer proteinau amryffurf amrywiadol; y llyfrgell strwythurol fwyaf yn y byd o ffenoteipiau clefyd dynol; ac arf pwerus i astudio achosion genetig clefydau.

Cydweithrediadau

Dr Helena Castro a Dr Marcos Vinicius Santana (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro)

Dr Seo-Kyung Chung (Prifysgol Sydney)

Yr Athro Gwyn Gould (Prifysgol Strathclyde)

Yr Athro Bill Griffiths (Prifysgol Abertawe)

Yr Athro Steve Kelly (Prifysgol Abertawe)

Dr Aik Jiang Lau (Prifysgol Genedlaethol Singapôr)

Yr Athro Martin Sheldon (Prifysgol Abertawe)

Yr Aathro Yuqin Wang (Prifysgol Abertawe)