Grove

Mrs Menna Brown

Uwch-ddarlithydd, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606734

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Menna Brown yn Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, ac yn addysgu myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ar draws rhaglenni amrywiol yn yr Ysgol Feddygaeth.  

Mae gan Menna 12 mlynedd a mwy o brofiad ym maes ymchwil iechyd a lles mewn cyd-destun meddygol ac mae wedi gweithio’n helaeth gyda staff a chleifion ar draws GIG Cymru a Deoniaeth Cymru i gynnal ymchwil ansoddol gan archwilio iechyd a lles mewn amrywiaeth o gyd-destunau proffesiynol, sector cyhoeddus.

Cwblhaodd Menna ei chwrs gradd mewn Seicoleg ac yna arbenigo mewn seicoleg iechyd a’r newid i ymddygiad iechyd ar lefel ôl-radd. Ar hyn o bryd mae ar ei blwyddyn olaf fel ymgeisydd Doethuriaeth mewn Meddygaeth a Gofal Iechyd yn Ysgol Feddygaeth  Prifysgol Abertawe. Mae ei gwaith ymchwil cyfredol yn archwilio rôl lles emosiynol wrth bennu canlyniadau iechyd corfforol mewn cyd-destun iechyd digidol.  

Meysydd Arbenigedd

  • Seicoleg Iechyd
  • Newid i Ymddygiad Iechyd
  • Iechyd Digidol
  • Dulliau ymchwil Ansoddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Menna Brown yn addysgu ar draws amrywiaeth o fodiwlau lefel sylfaen, israddedig ac ôl-raddedig a ddarperir yn yr Ysgol Feddygaeth. Mae pynciau’n cynnwys; seicoleg Iechyd a newid i ymddygiad iechyd, iechyd digidol, arloesi iechyd digidol yn cynnwys gameiddio, dulliau therapiwtig ar gyfer anhwylderau meddwl cyffredin a dulliau ymchwil ansoddol gyda phwyslais ar ddadansoddi thematig Anwythol.  

Ymchwil

Ar hyn o bryd mae Menna’n ymwneud â phrosiect o’r enw ‘Pencampwyr Iechyd’. Prosiect cydweithredol sydd wedi ceisio datblygu a gwerthuso ymyrraeth lles emosiynol ar y we i’w ddefnyddio gan staff y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae’r rhaglen yn ceisio annog staff i wella eu hymddygiadau ffordd o fyw drwy ddarparu rhaglen amlweddog, hunan-arweiniol awtomatig.

Mae’r rhaglen Pencampwyr ar gael i fusnesau bach a chanolig yn yr ardal leol hefyd fel rhan o’r Gwasanaeth Cymorth Mewn Gwaith (IWS) a hwylusir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Lles drwy Waith.

Mae gwaith y dyfodol wedi’i gefnogi o ganlyniad i gyllid a dderbyniwyd gan Saint David’s Medical Foundation (SDMF), i ddatblygu ac addasu ymhellach yr adnodd i’w ddefnyddio gan boblogaethau eraill yn cynnwys Myfyrwyr Meddygaeth Prifysgol Abertawe.

Cydweithrediadau

Roedd Pencampwyr Iechyd yn gydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a staff ar draws Bwrdd Iechyd Bae Abertawe a oedd yn cynnwys lles Cyflogwyr – cynllun Pencampwyr Lles a Lles drwy Waith – Gwasanaeth Cymorth Mewn Gwaith (IWS).

Mae Menna wedi gweithio’n flaenorol ar brosiectau cydweithredol gyda Deoniaeth Cymru.