Dwylo yn dal glôb
Llun o Martin Hyde

Dr Martin Hyde

Athro Cyswllt, Public Health
Swyddfa Academaidd - 203
Ail lawr
Adeilad Talbot
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Martin Hyde yn Athro Cysylltiol mewn Gerontoleg ym Mhrifysgol Abertawe. Ei brif ddiddordebau ymchwil yw gwaith ac ymddeoliad mewn cyd-destun byd-eang. Mae wedi cyhoeddi'n eang mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid, nifer o adroddiadau a phenodau llyfrau yn ogystal â 3 llyfr. Mae wedi bod yn rhan o nifer o astudiaethau ar raddfa fawr gan gynnwys yr English Longitudinal Study of Ageing (ELSA), Survey for Health, Retirement and Ageing in Europe (SHARE) a’r Survey for Health, Retirement and Ageing in Europe (SLOSH). Mae ar y panel cynghori ar gyfer Iranian Longitudinal Survey of Ageing a’r New Zealand Longitudinal Study of Ageing. Mae'n ymwneud yn helaeth â nifer o sefydliadau proffesiynol rhyngwladol. Mae ar Bwyllgor Gweithredol Cymdeithas Gerontoleg Prydain (BSG), Llywydd BSG Cymru, Aelod Rhydd o bwyllgor Cymdeithaseg Heneiddio (RC11) y Gymdeithas Gymdeithasegol Ryngwladol ac yn Gymrawd Cymdeithas Gerontolegol America. Mae hefyd yn Gadeirydd grŵp Fforwm Cynghori Gweinidogol ar Heneiddio Cymru ar Baratoi ar gyfer y Dyfodol ac yn Gadeirydd Grŵp Gwaith ac Ymddeol BSG. Mae'n Ddirprwy Olygydd Heneiddio a Chymdeithas, yn Olygydd Cyswllt ar gyfer Theori Gymdeithasol ac Iechyd ac ar fyrddau golygyddol y Cyfnodolyn Rhyngwladol Methodoleg Ymchwil Gymdeithasol ac Ansawdd mewn Heneiddio ac Oedolion Hŷn.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwaith ac ymddeol
  • Heneiddio Byd-eang
  • Anghydraddoldebau iechyd
  • Ansawdd bywyd yn hwyracah mewn bywyd
  • Ymchwil arolwg hydredol
  • Dulliau ymchwil meintiol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
Martin Hyde yn dysgu

Heneiddio Byd-eang

Gwaith ac Ymddeoliad

Anghydraddoldebau Iechyd

Dulliau Ymchwil

Ymchwil Prif Wobrau