Mark Bowtell

Dr Mark Bowtell

Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen Peirianneg Adsefydlu, Healthcare Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 1659

Cyfeiriad ebost

224
Ail lawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Uwch-ddarlithydd rhan-amser yw Dr Mark Bowtell sy'n cefnogi rhaglenni BSc Gwyddor Gofal Iechyd mewn Peirianneg Feddygol a Pheirianneg Adsefydlu. 

Mae Mark yn gweithio yn Uned Peirianneg Adsefydlu Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe y rhan fwyaf o'r amser lle mae'n Ddirprwy Bennaeth yr adran, yn swyddog hyfforddi ac yn arweinydd gweithredol y gwasanaeth PUPIS arloesol. Yn meddu ar lwyth achosion bach mae'n parhau i wneud gwaith craidd; asesu, dylunio a rhagnodi atebion arloesol ar gyfer rheoli ystum a phwysau.

Mae Mark yn Beiriannydd Siartredig ac yn Weithiwr Proffesiynol Gofal Iechyd fel Gwyddonydd Clinigol. Mae Mark yn Arholwr Allanol ar gyfer y cwrs Ystum yn Oxford Brookes, ac yn Aseswr Pwynt Terfyn yn UWE.