Mrs Michelle Anderson

Athro Cyswllt, Nursing

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602144

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
165
Llawr Gwaelod
Adeilad Glyndwr
Campws Singleton

Trosolwg

Cymhwysais fel nyrs gyffredinol ym 1989 a gweithiais yn ITU fel nyrs staff ac yna cymuned fel Chwaer Nyrsio Ardal, rhagnodydd nyrsio ac athro ymarfer cymunedol. Yn 2003 enillais MSc Hybu Iechyd a dechreuais weithio fel darlithydd. Rwy'n Uwch Gymrawd o'r AAU ac mae gen i TAR.

Mae fy meysydd diddordeb yn cynnwys nyrsio cymunedol, hybu iechyd, iechyd y cyhoedd, iechyd dynion, canser y prostad, diogelu, uniondeb academaidd a disgyblaeth.

Yn ddiweddar, cefais fy mhenodi’n Swyddog Disgyblu Myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Hybu iechyd
  • Iechyd y cyhoedd
  • Diogelu
  • Uniondeb academaidd
  • Disgyblaeth myfyrwyr

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Lleihau straen galwedigaethol

Atal cwympiadau