Dr Laura Broome

Dr Laura Broome

Darlithydd mewn Seicoleg, Psychology

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

901
Nawfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n Swyddog Ymchwil Ôl-ddoethurol sy'n gweithio ar brosiectau o fewn Llwybr Anhwylder Personoliaeth Troseddwyr Cymru, a ddarperir trwy'r gwasanaeth prawf. Mae ffocws fy ymchwil yn cynnwys anhwylderau personoliaeth, troseddu rhywiol, mesurau asesu a gwerthuso gwasanaethau. BSc (Anrh), Seicoleg a Throseddeg, Prifysgol Caerdydd PhD, Seicoleg, Prifysgol Abertawe