Dr Laura Broome

Dr Laura Broome

Swyddog Ymchwil, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602420

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

901
Nawfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n Swyddog Ymchwil Ôl-ddoethurol sy'n gweithio ar brosiectau o fewn Llwybr Anhwylder Personoliaeth Troseddwyr Cymru, a ddarperir trwy'r gwasanaeth prawf. Mae ffocws fy ymchwil yn cynnwys anhwylderau personoliaeth, troseddu rhywiol, mesurau asesu a gwerthuso gwasanaethau. BSc (Anrh), Seicoleg a Throseddeg, Prifysgol Caerdydd PhD, Seicoleg, Prifysgol Abertawe