Justyna Smeaton

Mrs Justyna Smeaton

Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion, Nursing

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Trosolwg

Cwblhaodd Justyna Smeaton ei gradd Baglor Nyrsio mewn Nyrsio Oedolion a Phlant yn 2018, gan arwain at gofrestriad dwbl fel RGN ac RCN. Mae'n darlitho mewn Nyrsio Oedolion ym Mhrifysgol Abertawe ac mae'n addysgu amrywiaeth o raglenni israddedig ac ôl-raddedig yn yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae hefyd yn cyfrannu at addysgu ar bynciau mewn neonatoleg.

Cyn ymuno ag Addysg Uwch yn 2022, enillodd Justyna brofiad clinigol mewn Gofal Dwys Newyddenedigol ac Ymchwil Clinigol yn y GIG.

Ar hyn o bryd, mae'n gweithio tuag at gyflawni MA mewn Addysg ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Iechyd.

Meysydd Arbenigedd

  • Ymchwil Clinigol
  • Gwella Ansawdd
  • Gofal Newyddenedigol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ymchwil Clinigol

Gwella Ansawdd

Archwilio clinigol

Nyrsio Newyddenedigol

Cyfrifo Cyffuriau