Professor Jaynie Rance

Yr Athro Jaynie Rance

Athro, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602068

Cyfeiriad ebost

808B
Wythfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar hyn o bryd rwy'n Athro Seicoleg Iechyd yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Abertawe, rwyf hefyd yn Gyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig ac yn arweinydd academaidd ar gyfer Academi PGR Ysgol Seicoleg. Rwy'n Seicolegydd Siartredig (C.Psychol) a Seicolegydd Ymarferydd Cofrestredig HCPC (Seicoleg Iechyd). Mae fy niddordebau ymchwil ac arbenigedd yn cynnwys Seicoleg Iechyd Cymhwysol; Newid Ymddygiad Ffordd o Fyw: Ymyriadau Seicogymdeithasol ar gyfer Cyflyrau a Lles Tymor Hir a Chronig. Mae gen i hefyd brofiad ac arbenigedd sylweddol mewn gwerthuso gwasanaethau ac ymyriadau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Rwy'n defnyddio dulliau cymysg i fynd i'r afael â nodau astudio ac mae gennyf ddiddordeb arbennig yn y defnydd o ddulliau gwerthuso Realistig i werthuso tystiolaeth o ymyriadau cymhleth.

Meysydd Arbenigedd

  • Seicoleg Iechyd Cymhwysol
  • Newid Ymddygiad Ffordd o Fyw
  • Ymyriadau Seicogymdeithasol ar gyfer Cyflyrau Tymor Hir a Chronig
  • Lles
  • Ymchwil a Gwerthuso Gwasanaethau Iechyd
  • Gwerthusiad Realistig

Uchafbwyntiau Gyrfa