Dr Julia Terry

Dr Julia Terry

Athro Cyswllt, Nursing

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
206
Llawr Cyntaf
Adeilad Glyndwr
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Julia yn Athro Cysylltiol ym Mhrifysgol Abertawe. Ei maes arbenigol yw iechyd meddwl, yn enwedig hybu iechyd meddwl ac ymyrraeth gynnar. Mae hi'n datblygu portffolio ymchwil o amgylch technolegau iechyd meddwl digidol ac yn gweithio'n agos gyda chymunedau Byddar i wella iechyd meddwl pobl Fyddar.

Datblygodd ac arweiniodd y gweithgareddau cynnwys y cyhoedd a chleifion yn y Coleg rhwng 2010 a 2020, ac mae hi'n ystyried cynnwys ac ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ganolog i'w gwaith. Mae gan Julia 30 mlynedd o brofiad ym maes iechyd meddwl, sy’n cynnwys 8 mlynedd mewn Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS). Dyfarnwyd iddi Uwch Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch ac roedd yn Gymrawd gyda NICE rhwng 2015 a 2018. Archwiliodd ffocws ei PhD hunaniaethau nyrsio iechyd meddwl proffesiynol a chyfraniad defnyddwyr gwasanaeth mewn prosesau nyrsio. Mae Julia wedi dal rolau arwain yn y GIG ac mewn Addysg Uwch gan gynnwys cysylltu â chyrff mewnol ac allanol, yn ymwneud â darparu gwasanaethau, trefnu a sicrhau ansawdd.

Meysydd Arbenigedd

  • Iechyd meddwl
  • Ymchwil ansoddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Iechyd meddwl

Ymchwil ansoddol

Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed

Cyfranogiad y cyhoedd a chleifion