Dr John Pratt

Dr John Pratt

Uwch-ddarlithydd, Healthcare Science

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
222
Ail lawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr John Pratt yn Uwch-Ddarlithydd mewn Astudiaethau Rhyngbroffesiynol