Dr Janice Lewis

Dr Janice Lewis

Uwch-ddarlithydd, Public Health

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
117
Llawr Cyntaf
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwyf wedi gweithio ym Mhrifysgol Abertawe ers 2005, cyn hynny gweithiais yn y GIG yng Nghymru a Lloegr am 22 mlynedd. Ymgymerais â rôl Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer rhaglen BSc Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn 2019, yn dilyn blynyddoedd lawer o arwain ar raglenni MSc. Rwy'n cynnull ystod o fodiwlau ar draws sawl rhaglen ôl-raddedig ac israddedig ac yn dysgu pynciau sy'n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, polisi, diogelu, anghydraddoldebau iechyd, arweinyddiaeth, rheolaeth a diwylliant sefydliadol. Yn 2018, fe wnes i gwblhau astudiaeth doethurol wnaeth archwilio proffesiwn iechyd cyhoeddus benywaidd yn bennaf o ymwelwyr iechyd a'i ryngweithio a'i ddylanwad ar bolisi. Damcaniaeth Lipsky (1980, 2010) o fiwrocratiaeth lefel stryd (SLB) a fframweithiau ffeministaidd beirniadol Fraser (1989, 2013) oedd y prif ddamcaniaethau a ddefnyddiwyd wrth ddehongli'r canfyddiadau, gan ddarparu persbectif newydd ar draws y polisi continiwm o'r rheng flaen lefel 'micro', i'r lefel llunio polisi 'macro-wleidyddol' 'macro'. Mae canfyddiadau'r astudiaeth hon yn berthnasol i grwpiau proffesiynol rheng flaen tebyg eraill.

Meysydd Arbenigedd

  • Iechyd a Pholisi Cyhoeddus
  • Gofal sylfaenol a Pholisi
  • Anghydraddoldebau iechyd
  • Diogelu Plant a Phobl sy'n Agored i Niwed
  • Arweinyddiaeth a Rheolaeth
  • Diwylliant Sefydliadol