Mr Jonathan Hinkin

Mr Jonathan Hinkin

Uwch-ddarlithydd, Nursing

Cyfeiriad ebost

156
Llawr Gwaelod
Adeilad Glyndwr
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Jon Hinkin yn Uwch Ddarlithydd yn Nyrsio ac yn arbenigo mewn Rheoli Atal Heintiau a Nyrsio Arennau.  Ef yw’r prif diwtor derbyniadau ar gyfer nyrsio ac mae’n aelod o Bwyllgor Recriwtio a Dethol y Brifysgol yn ogystal â Grŵp Derbyniadau Cymru Gyfan.  Jon hefyd yw arweinydd rhan 2 y rhaglen BSc Nyrsio ac ar hyn o bryd ef yw’r arweinydd modiwl ar gyfer dau fodiwl cyn-gofrestru.  Mae Jon hefyd yn rheoli’r modiwl ôl-gofrestru ar gyfer  ‘gofal a rheoli cleifion gyda chlefyd yr arennau‘.

Yn y gorffennol gweithiodd Jon ym maes arfer clinigol yn arbenigo mewn nyrsio arennau cyn symud i faes Rheoli ac Atal Heintiau fel yr Uwch Nyrs Rheoli Heintiau yn Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a’r Fro.

Meysydd Arbenigedd

  • Recriwtio a dethol myfyrwyr nyrsio cyn-gofrestru
  • Rheoli ac Atal Heintiau
  • Nyrsio Arennau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rheoli ac Atal Heintiau

Arennau

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau