An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Dr Jill Boggs

Dr Jill Boggs

Uwch-ddarlithydd, Applied Linguistics

Cyfeiriad ebost

314
Trydydd Llawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Datblygodd fy niddordeb mewn ieithyddiaeth gymhwysol drwy fy ngwaith, yn Ne Corea yn bennaf, lle’r oeddwn yn byw ac yn dysgu rhwng 2000 a 2013. I ychwanegu gwybodaeth ddamcaniaethol at y sylfaen ymarferol hon, fe wnes i gwblhau fy nhradd MSc a’m hymchwil ddoethurol ym Mhrifysgol Rhydychen. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ddefnyddio adborth cywirol ar gyfer datblygu cywirdeb gramadegol yng ngwaith ysgrifennu dysgwyr ail iaith. Ym Mhrifysgol Abertawe, yn ogystal â pharhau â’r llinell ymchwil ar ysgrifennu ac adborth ail iaith, rwyf hefyd yn addysgu cyrsiau TESOL israddedig ac ôl-raddedig yn yr Adran Ieithyddiaeth Gymhwysol.

Meysydd Arbenigedd

  • Ieithyddiaeth gymhwysol
  • Dysgu ac addysgu ail iaith
  • Ysgrifennu ail iaith
  • Adborth cywirol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Language Teaching Methodology
  • Tools for English Language Teaching
  • Research Project (Linguistics)
  • Professional Reflective Practice
  • Communicative Language Teaching
  • Classroom Teaching Practice
Ymchwil