Mrs Ingrid Pritchard

Mrs Ingrid Pritchard

Athro Cyswllt, Nursing

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602876
210
Llawr Cyntaf
Adeilad Glyndwr
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n athro cyswllt yn yr adran nyrsio. Fe wnes i gymhwyso fel nyrs oedolion yn 2000. Fe wnes i gyd-ymuno â Phrifysgol Abertawe yn 2013 fel darlithydd gofal critigol. Ar hyn o bryd fi yw arweinydd rhaglen yr MSc mewn nyrsio cyn-gofrestru yn ogystal ag arweinydd modiwl i sawl modiwl gofal critigol.

Roedd fy nghefndir clinigol yn cynnwys nyrsio llawfeddygol, gynaecolegol, telefeddygaeth a gofal critigol. Mae fy niddordebau arbenigol yn cynnwys nyrsio gofal critigol, gofal lliniarol a diwedd oes, moeseg, cyfraith feddygol a chaethwasiaeth fodern.

Meysydd Arbenigedd

  • Nyrsio gofal critigol
  • Nyrsio llawfeddygol
  • Moeseg
  • Cyfraith feddygol
  • Caethwasiaeth fodern
  • Gofal diwedd oes

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwy'n arwain yr MSc mewn nyrsio cyn-gofrestru.

Fi yw arweinydd y modiwl i sawl modiwl gofal critigol.

Fi yw arweinydd modiwl y modiwl moeseg ac athroniaeth mewn ymchwil gymdeithasol.

Rwy'n dysgu caethwasiaeth fodern a FGM mewn cydweithrediad â BAWSO i nyrsys dan hyfforddiant.

Rwy'n gymrawd hŷn yr AAU.

Ymchwil Prif Wobrau