Dr Hana Burianova

Dr Hana Burianova

Penodiad Er Anrhydedd (Gwyddorau Dynol ac Iechyd), Psychology

Trosolwg

Mae'r Athro Hana Burianová yn ymchwilydd er anrhydedd yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Abertawe. Mae ei phrif faes ymchwil yn cynnwys ymchwil i swyddogaethau strwythurol a swyddogaethol yr ymennydd o brosesau gwybyddol (fel y cof ), ac ad-drefniant yr ymennydd o'r prosesau hyn yn sgil heneiddio, trawma neu ddirywiad niwro-gynyddol.

Meysydd Arbenigedd

  • Niwrowyddoniaeth Wybyddol
  • fMRI swyddogaethol a strwythurol
  • Dadansoddi amlamryweb
  • Heneiddio a dirywiad niwro-gynyddol