Mr Hywel Thomas

Mr Hywel Thomas

Uwch-ddarlithydd, Nursing

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 518571

Cyfeiriad ebost

215
Llawr Cyntaf
Adeilad Glyndwr
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar hyn o bryd rwyf yn gweithio fel Darlithydd Gradd 9 amser llawn yn Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Gwnes i gymhwyso fel nyrs iechyd meddwl ym 1997 ac rwyf wedi gweithio fel ymarferydd clinigol mewn nifer o leoliadau ar gyfer cleifion mewnol / lleoliadau yn y gymuned, ym maes pobl hŷn ac ym maes addysg yn bennaf. Ar hyn o bryd rwyf yn diwtor arwain derbyniadau ar gyfer y coleg.

Meysydd Arbenigedd

  • Nyrsio iechyd meddwl
  • Cefnogi myfyrwyr iechyd meddwl cyn-gofrestru ac ar lefel Meistr yn yr Ysgol
  • Prif Diwtor derbyniadau iechyd meddwl
  • Arweinydd meddyginiaethu diogel iechyd meddwl
  • Tiwtor cysylltiol clinigol mewn ymarfer clinigol
  • Aseswr

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Fel athro nyrsio, rwyf yn llunio ac yn cynllunio gweithgareddau dysgu fel rhan o'r dîm rhaglen, wrth gynllunio a chytuno gweithgareddau penodol gyda chydweithwyr yn y tîm nyrsio iechyd meddwl. Caiff rhaglenni astudio eu cynllunio a’u llunio mewn cydweithrediad â’r ddogfen gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC, 2018) Future nurse: standards of proficiency for registered nurses; Realising professionalism: standards for education & training & The code, Professional. Mae fy nghyfrifoldebau fel uwch-ddarlithydd yn cynnwys darparu addysgu ar y rhaglen nyrsio cyn-gofrestru a’r modiwlau MSc ôl-gofrestru.

Ymchwil