Dr Hugh Upton

Dr Hugh Upton

Uwch-ddarlithydd, Nursing

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604074

Cyfeiriad ebost

704B
Seithfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Hugh Upton yn Uwch-Ddarlithydd yn Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Graddiodd Hugh gyda gradd BA Anrhydedd mewn Athroniaeth o Goleg Prifysgol Llundain ym 1977. Dyfarnwyd MPhil iddo hefyd ym 1982 a PhD yn 2000. Dechreuodd Dr Upton yn y proffesiwn addysgu yn UCL ac mae hefyd wedi dysgu ym Mhrifysgol St Andrews .

Daeth i Abertawe i ymuno â'r Ganolfan Athroniaeth a Gofal Iechyd, ar yr adeg honno yn yr Adran Athroniaeth ac sydd bellach yn rhan o'r adran Astudiaethau Rhyngbroffesiynol yn y Coleg.

Mae Hugh yn dysgu ar amrywiol fodiwlau mewn Athroniaeth a Moeseg ac mae hefyd yn rhedeg y rhaglen MA mewn Cyfraith a Moeseg Gofal Iechyd.

Mae Hugh Upton hefyd yn mynd ati i ymchwilio i'w feysydd diddordeb: Athroniaeth foesol a moeseg feddygol.