Helen Slade

Mrs Helen Slade

Darlithydd mewn Clywedeg, Healthcare Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 1173

Cyfeiriad ebost

220
Ail lawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Helen yn Ddarlithydd ac yn Awdiolegydd Clinigol cymwys, gyda chofrestriad RCCP a HCPC deuol. Graddiodd o Abertawe gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Awdioleg ac mae'n agosáu at gwblhau ei Thystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu mewn Addysg Uwch y Flwyddyn Academaidd hon. Cyn hynny, bu Helen yn astudio Addysg a Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd, a gyfoethogodd ei gwybodaeth pwnc arbenigol ym maes Adfer Awdiolegol.

Yng nghyd-destun ehangach yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Helen yw prif Diwtor Derbyn y Rhaglen Awdioleg BSc Gwyddor Gofal Iechyd, Arweinydd Diogelu ar gyfer y Rhaglenni Gwyddor Gofal Iechyd ac Aelod o Banel Grŵp Addasrwydd i Ymarfer yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Meysydd Arbenigedd

  • Adsefydlu Clywedol
  • Dyfeisiau Mewnblanadwy
  • Awdioleg Glinigol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Dysgu Efelychiadol

Iechyd a Llesiant

Ymchwil Cydweithrediadau