A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching into the horizon.
Dr Hannah Sams

Dr Hannah Sams

Darlithydd, Cymraeg

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
028
Llawr Gwaelod
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Un o Benrhiwgoch, Sir Gâr yw Hannah yn wreiddiol. Mynychodd Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa cyn dod i astudio Cymraeg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Abertawe yn 2008. Arhosodd Hannah yn yr adran i ddilyn MA trwy Ymchwil dan nawdd yr AHRC cyn mynd ymlaen i gwblhau PhD, eto dan nawdd yr AHRC yn yr adran. Roedd yr MA trwy Ymchwil yn ystyried perthynas dramâu Gwenlyn Parry â Theatr yr Absẃrd tra bod y PhD yn cynnig cyfle i iddi ystyried maes Theatr yr Absẃrd ymhellach gan ofyn - a yw hi’n amser ffarwelio â’r math hwn o theatr yng Nghymru?

Ers cwblhau ei doethuriaeth mae Hannah wedi bod yn datblygu elfennau o’r gwaith hwnnw, a’r elfen gymharol honno rhwng y Cymro o ddramodydd Aled Jones Williams a’r dramodydd o Gatalwnia Sergi Belbel yn benodol. Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Goffa Saunders Lewis iddi yn 2017 er mwyn archwilio’u gwaith mewn rhagor o fanylder. Cyhoeddodd rai o ganfyddiadau'r ymchwil hwnnw yn Llên Cymru yn 2019.

Mae’r brifysgol wedi cydnabod gwaith ymchwil Hannah gan roi lle iddi ar gynllun Cymrodoriaeth Florence Mockeridge yn 2018 sef grŵp o 7 ymchwilydd a ddewiswyd o ar draws y brifysgol.

Ar hyn o bryd mae Hannah yn parhau i archwilio gwaith Aled Jones Williams a Sergi Belbel tra hefyd yn datblygu ei gwaith ymchwil ym maes theatrau cenedlaethol cenhedloedd di-wladwriaeth. Traddododd ddarlith i ddathlu canmlwyddiant Cymdeithas y Ddrama Gymraeg yn Abertawe yn 2019 dan y teitl ‘Theatr Genedlaethol Cymru: Theatr Rhwng Dau Fyd?’ a oedd yn dechrau archwilio’r maes ac mae cynlluniau ar waith i ddatblygu’r gwaith hwnnw.

Rhwng 2021 a 2024 bydd Hannah yn gweithio ar brosiect ymchwil a ariennir gan y Comisiwn Ymchwil Ewropeaidd dan arweiniad Dr Ríona Nic Congail yng Ngholeg y Brifysgol Dulyn. Bydd y prosiect dan y teitl ‘Ymwneud Pobl Ifanc â Diogelu Ieithoedd Ewropeaidd’ yn cynnig y cyfle iddi ddatblygu elfen gymharol ei hymchwil gan ei fod yn anelu at ddysgu mwy am, sut, pam, pryd ac ym mha ffyrdd y mae pobl ifanc yn ymwneud neu ddim yn ymwneud â diogelu y Wyddeleg, y Gymraeg a’r Gatalaneg er 1900. 

Meysydd Arbenigedd

  • Theatrau Cenedlaethol mewn cenhedloedd di-wladwriaeth
  • Y Theatr Gymraeg gyfoes
  • Theatr yr Abswrd
  • Llenyddiaeth Gymraeg ddiweddar

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Hannah yn dysgu modiwlau amrywiol a chyffrous ym maes llenyddiaeth ddiweddar. Mae’r modiwlau hyn yn gyfle iddi rannu ei chariad at eiriau a llenyddiaeth gyda myfyrwyr.  

Ymchwil