Harriet Axbey

Dr Harriet Axbey

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Public Health

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Ymchwilydd gyrfa gynnar mewn awtistiaeth yw Harriet Axbey. Mae hi'n gynorthwyydd ymchwil ar y prosiect “Awtistiaeth o'r Mislif i'r Menopos” a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome yn y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd. Nod y prosiect hydredol hwn yw edrych ar brofiadau iechyd atgenhedlol pobl awtistig sydd â chrothau ar hyd eu bywyd.

Meysydd Arbenigedd

  • Awtistiaeth
  • Niwrogyfeirio
  • Niwroamrywiaeth
  • Cadwyni Ymlediad
  • Hygyrchedd Prifysgol